REFERENCJE

Wykonaliśmy szereg usług porządkowo - archiwizacyjnych dla urzędów administracji państwowej, przedsiębiorstw, spółdzielni pracy jak również jednostek służby zdrowia. Łącznie opracowaliśmy ponad 10 000 mb dokumentacji aktowej z czego ok. 2 500 mb przechowujemy w ramach odrębnej usługi w zasobach własnej składnicy. Zawsze dostosowujemy się do oczekiwań i indywidualnych potrzeb naszych klientów a powierzone nam zadania wykonujemy terminowo przywiązując dużą uwagę do szczegółów. Z satysfakcją prezentujemy referencje od naszych partnerów które potwierdzają wysoką jakość naszych usług.

NASI KLIENCI

Na podstawie przeprowadzonych prac dla SPZOZ OLK (obecnie Centrum Medyczne Batorego Sp. z o. o.) stwierdzamy, że pracownicy spółki Ostoja z Nowego Sącza charakteryzują się wysokimi kwalifikacjami i dużym zaangażowaniem w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów. Podkreślamy terminową realizację zadań zgodnie z założonym harmonogramem, wysoką jakość świadczonych usług oraz elastyczne podejście do zmieniających się wymagań. Stwierdzamy, że prace zostały wykonane z należytą starannością.

Centrum Medyczne Batorego Sp. z o.o. w Nowym Sączu


Działając jako Syndyk Masy Upadłości zaświadczam, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Ostoja" w Nowym Sączu, z którą od dziesięciu lat współpracuję, wykazała się fachowością i rzetelnością w swojej statutowej działalności (...)

Kancelaria Prawna Ewa Potoczek


"Zlecenie wykonane zostało terminowo zgodnie z zawartą umową, w sposób rzetelny, profesjonalny i w zgodzie z obowiązującymi przepisami."

Rejonowa Przychodnia Lekarska w Kalwarii-Lanckoronie


Z wykonanych usług archiwalnych jesteśmy zadowoleni, gdyż zostały one wykonane z należytą starannością. Ponadto archiwum przejęło również obowiązek obsługi byłych pracowników. Archiwum zorganizowane jest na wysokim poziomie, swoje zadania wykonuje rzetelnie i terminowo zgodnie z obowiązującymi przepisami i to zdecydowało o wysokiej ocenie wymienionych prac.

Likwidator Spółdzielni Pracy Przyszłość w Nowym Sączu


"Zarchiwizowano dokumentację z należytą starannością w sposób solidny, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka Ostoja w sposób fachowy, rzetelny i terminowy sporządza zaświadczenia dla podmiotów uprawnionych do korzystania ze zdeponowanych akt (zaświadczenia do ZUS pracowników)."

Krakowskie Zakłady Odlewnicze ZREMB S.A.


"Pragniemy poinformować, że wykoana przez firmę Ostoja usługa archiwalna została wysoko oceniona. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do całego zadania jak również z rzetelności i dokładności przy wykonaniu wszelkich prac związanych z archiwizacją oraz dotrzymania terminu zakończenia prac ustalonego w umowie."

Zakopiańskie Zakłady Wzorcowe SPRLiA w Zakopanem


"Wysoko oceniliśmy profesjonalne, rzetelne, dokładne i terminowe wykonanie wszystkich prac archiwizacyjnych. Krótki termin realizacji zlecenia, profesjonalizm oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu archiwizacji dokumentów, zdecydował o wysokiej ocenie prac."

Sądeckie Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe S.A.


"Zlecone prace wykonane zostały w sposób solidny i rzetelny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Z przyjemnością informujemy, że usługi Ostoja Sp. z o.o. cechują się wysokim profesjonalizmem."

Budimres S.A.


"Archiwum wykonało wszystkie prace z należytą starannością oraz przejęło obowiązek obsługi byłych pracowników. Zorganizowane jest na wysokim poziomie, zgodnie z przepisami, dlatego mogę polecić Spółkę Ostoja jako bardzo rzetelnego, profesjonalnego partnera do współpracy."

Spółdzielnia Pracy Transportu Mleczarskiego w Nowym Sączu


"W sposób fachowy Spółka obsługuje petentów i sporządza niezbędne zaświadczenia dla podmiotów uprawnionych do korzystania ze zdeponowanych akt. Spółka Ostoja w Nowym Sączu wykonuje zadania rzetelnie i terminowo."

Dekada Sp. z o.o.


"Zlecone prace wykonane zostały w sposób rzetelny, profesjonalny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Archiwum "Ostoja" do współpracy z innymi jednostkami gospodarczymi."

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

DANE RAZ
NA ZAWSZE
iOstoja Oprogramowanie
iOstoja