OFERTA

Oprócz tradycyjnej archiwizacji, naszą ofertę stanowią systemy o wysokim stopniu innowacyjności. Wdrażamy aplikacje które nie wymagają jednak żadnego dodatkowego oprogramowania, ani też specjalnego sprzętu komputerowego. Każdemu klientowi dostarczamy wszystkie potrzebne do obsługi danego systemu narzędzia, a całą pracę wykonujemy zgodnie z zasadami sztuki archiwizowania i stosując się do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem OC w TU Allianz na kwotę 2 milionów złotych.

SZPITALE I OPIEKA ZDROWOTNA

Nie od dzisiaj wiadomo, że usługi medyczne stały się rodzajem produktu, którym należy odpowiednio zarządzać. Z roku na rok wzrastają oczekiwania wobec jakości tych usług, a służba zdrowia - by odnaleźć się na współczesnym rynku - musi stanąć na wysokości zadania i dokonać gruntownych zmian, nie tylko czysto ekonomicznych, ale także w obrębie samych wewnętrznych metod działania. Odpowiednio dopasowana technologia gospodarowania zasobami informacyjnymi jest doskonałym sposobem na sprostanie tym oczekiwaniom. Archiwa bowiem, w przypadku placówek opieki zdrowotnej oraz szpitali, pełnią szczególną rolę: są nie tylko źródłem informacji, ale stanowią także ważny punkt odniesienia codziennych decyzji. Efektywne i sprawne kontrolowanie przepływu informacji wpływa zatem bezpośrednio na jakość świadczonych pacjentowi usług i czas ich realizacji.

Choć zarządzanie dokumentacją medyczną nie jest łatwe - zważywszy na różnorodność nośników informacji i ich właściwości - nasza oferta archiwizacji obejmuje wszelkie typy dokumentów wchodzących w skład dokumentacji medycznej wewnętrznej stanowiącej własność szpitala: od historii zdrowia pacjenta, przez historię choroby, po wyniki badań: wykresy kardiogramu, zdjęcia RTG i badania tomograficznego (również w postaci cyfrowej). Projektujemy system obiegu informacji, w tym także system rejestracji pacjenta na potrzeby szpitala lub przychodni AOS oraz POZ. Digitalizujemy, indeksujemy, sporządzamy spisy dokumentacji brakowanej. Udostępniamy przeglądarkę dla całości lub dowolnie wyodrębnionych tematycznie części, która pozwala szybko odnaleźć poszukiwany dokument. Wszelkie dane dotyczące logowania do systemu i korzystania z zapisanych w nim informacji oraz ich edytowania są oczywiście odpowiednio kontrolowane za pomocą uprawnień i mogą być poświadczane podpisem cyfrowym.

SPÓŁDZIELNIE PRACY I PRZEDSIĘBIORSTWA

Współcześnie archiwa zakładowe stanowią niezbędne ogniwo systemu zarządzania każdej jednostki organizacyjnej. Ekonomiczne archiwizowanie dokumentów - uzależnione od cyklu życiowego informacji - jest niezastąpioną metodą zmniejszania kosztów ich gromadzenia i użytkowania przez spółdzielnie pracy i przedsiębiorstwa wszelkiego typu. Praktycznie zaprojektowane repozytorium i przejrzysta struktura obiegu dokumentów gwarantuje ponadto łatwe dotarcie do poszukiwanych informacji i umożliwia najlepsze ich zabezpieczenie.

Nasza oferta, skierowana do przedsiębiorstw i spółdzielni pracy, obejmuje porządkowanie i archiwizowanie wszelkiej wytworzonej dokumentacji oraz jej przechowywanie przez wyznaczony okres czasu we własnej składnicy akt. Świadczymy także usługi w zakresie sporządzania odpisów i potwierdzonych kopii przechowywanych dokumentów. Potrafimy również zaprojektować składnicę lub archiwum zakładowe, biorąc pod uwagę możliwości finansowe i ograniczenia konkretnego pomieszczenia bądź lokalu.

URZĘDY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Wychodząc naprzeciw przemianom zachodzącym w polskiej administracji publicznej, zaprojektowaliśmy szereg rozwiązań przygotowanych specjalnie dla podmiotów z sektora publicznego. Jesteśmy przekonani, że najnowocześniejsze sposoby zarządzania informacjami oraz ich obiegiem przyczynią się do usprawnienia większości działań jednostek administracji publicznej - zarówno w relacjach pomiędzy poszczególnymi jednostkami, jak i pomiędzy urzędem a obywatelem. Konieczne jest stworzenie otwartych, przejrzystych i bezpiecznych systemów, które w oparciu o narzędzia najwyższej jakości pozwolą dokonać sprawnej informatyzacji państwa.

Digitalizujemy wszelką dokumentacją (także geodezyjną i kartograficzną), indeksujemy, sporządzamy spisy dokumentacji brakowanej, projektujemy system obiegu informacji, a w ramach projektowanego systemu gwarantujemy między innymi: dziennik podawczy (elektroniczne wnioski i formularze), monitorowanie przebiegu działań urzędowych oraz zdalny dostęp do zakończonych spraw. Wszelkie te udogodnienia (w dużej części powiązane z działalnością BIP-u) opatrzone są certyfikatem bezpieczeństwa i mogą być poświadczane podpisem cyfrowym.

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I LIKWIDACYJNE

Postępowania upadłościowe i likwidacyjne są niezwykle trudnymi technikami zarządzania, uwikłanymi w szczególnego rodzaju niuanse prawne. Szereg przedsięwzięć, jakie musi podjąć osoba zajmująca się podmiotem gospodarczym postawionym w stan upadłości wymaga zarówno wielkiej rozwagi, jak i praktycznej znajomości mechanizmów rynkowych oraz prawniczych. Dodatkowym utrudnieniem jest często zły stan fizyczny zgromadzonej dokumentacji na skutek niewłaściwego obchodzenia się z nią lub przechowywania w pomieszczeniach do tego nieprzystosowanych.

Nasza oferta jest skierowana do tych likwidatorów i syndyków, którzy poszukują przede wszystkim kompetentnego partnera i rzetelnej pomocy w przeprowadzaniu całego procesu archiwizacyjnego dla wytworzonej dokumentacji upadłego bądź likwidowanego podmiotu. Od ekspertyzy, przez uporządkowanie oraz archiwizację dokumentów (w tym także archiwum elektroniczne), aż po przyjęcie dokumentacji do odpowiednio wyposażonej i zabezpieczonej składnicy.
DANE RAZ
NA ZAWSZE
iOstoja Oprogramowanie
iOstoja